Call us  Contact: info@leoniestout.nl

+31-614877201

MUZE

Inspiratie is een onlosmakelijk onderdeel van het creatieve proces.

De oude Grieken geloofden dat de hele schepping, artistiek of wetenschappelijk en de natuur, werd ingegeven door godinnen die als de letterlijke belichaming van inspiratie diende. 

Dit waren de Muzen, de schenkers van de creatieve vonk.

Hedendaagse Muze zijn de mensen die we ontmoeten, intrigerende ideeën, films, boeken, de natuur en culturele idealen. Al deze Muzen hebben het potentieel om onze creatieve geest “aan” te zetten. Je weet dat je een MUZE gevonden hebt wanneer je een energie ervaart die inspireert en aanzet tot verandering en creatie.

Detail uit het schilderij “De Geboorte van Venus” van Sandro Botticelli

Alles kan inspireren of het de mensen zijn die we ontmoeten, intrigerende ideeën, films, boeken, de natuur (andere) culturen.

Al deze Muzen hebben het potentieel om onze creatieve geest “aan” te zetten. 

Je weet dat je een MUZE gevonden hebt wanneer je een energie ervaart als champagne bubbels in je buik!

MUZE is Energie die inspireert, aanzet tot dansen, bewegen en creatie!

Energie die aanzet tot verandering, luisteren naar je hart, jouw zielepad, vanuit je bron durven lopen.

Diep voelen en hier expressie aan geven.

Verbinding met iets groters noem het zoals jij wil..

Het mysterie, de kosmos, het goddelijke, de Godin…

Onder aan deze website pagina kun Jij je gratis aanmelden voor aMuze-ments!

Je ontvangt ongeveer 1x per maand een mail met aMuzements zoals:

  • Een ritueeltje
  • creatieve activiteit
  • inspirerende plek, boek of film
  • een verhaal van een godin 
  • iets met de maan uit het MoonDynamic-model

Kortom dierbare momenten voor jou!

Muzes kunnen zeker ook werkzaam zijn in het bedrijfsleven!

Ik geloof in duurzame verander processen, een MUZE zet de eigen creatieve vermogens van leidinggevende en medewerkers in gang zonder vaste vormen op te leggen.
Door het eigen creatieve vermogen aan te spreken en van daaruit verander- en ontwikkelprocessen aan te jagen, te inspireren en daadwerkelijk te bewerkstellig!

De verandering komt uit de mensen in de organisatie zelf en geniet daardoor altijd breed draagvlak.
Op deze manier wordt geen tijdelijk effect maar een duurzaam effect bereikt.