Call us  Contact: info@leoniestout.nl

+31-614877201

INSPIREREND

Een gezonde organisatie houdt rekening met cyclische wetmatigheden”

Dat vrouwelijk leiderschap niet alleen voor vrouwen is, is geen nieuws.

Dat vrouwelijk leiderschap in het bedrijfsleven vaak gaat over intuïtief , verbindend leiderschap ook niet.

Wat wel bizar weinig voorkomt is dat vrouwelijk leiderschap gecombineerd wordt met de cyclische processen uit de natuur.

Laat staan gebaseerd wordt op de vrouwelijke cyclus…. en als dat al wel het geval is wordt er vaak maximaal gewerkt met vier fase…

Businessonthemoon is in heel veel opzichten anders en baanbrekend.

Zoals één van de directeuren uitriep:

“dit is het eerste vrouw eigen model dat ik in dertig jaar leiderschap tegenkom!”

Een vrouw, is geen statisch wezen, zij is dynamisch en cyclisch.

Degene die in staat zijn genuanceerd waar te nemen zouden 8 gezichten in een vrouw kunnen benoemen.

Leidinggevende die bewust met deze fase en de verschillende energieën /kwaliteiten van deze gezichten kunnen werken hebben goud in handen!

Het levert namelijk energie, tijd en waarde op voor henzelf, het team en de organisatie.

 

BusinessOnTheMoon

Aan de hand van deze kennis en ruim 20 jaar ervaring is in samenwerking  het energiemanagementmodel BusinessOnTheMoon ontworpen, in eerste instantie bedoeld voor ondernemende vrouwen en mannen, directieleden en mensen met een aansturende functie.

het model is geschikt om in te zetten voor individuele vrouwen en mannen met leidinggevende functies en als organisatie- ontwikkelingstraject.

Daarnaast willen we de basis kwaliteiten van dit model beschikbaar maken voor een grote groep mensen daarom biedt ik naast ontwikkelingstrajecten ook een losse dag aan waarbij je als individu of als team interactief door de verschillende fasen en plekken van het model reist.  Op deze dag leer je de basis van het BusinessOnTheMoon model kennen en direct praktisch inzetten in je eigen werkomgeving.

Dankzij dit unieke model, dat uitgaat van natuurlijke basisritmen en acht archetypische kwaliteiten, leert een leidinggevende/ondernemer actief met de wetmatigheden en kansen te werken.