Call us  Contact: info@leoniestout.nl

+31-614877201

ENERGIEK

Vitaliteit & Leiderschap

Na jarenlange ervaring als assessor, (interim) bestuur en duurzaameinzetbaarheid hebben we een uniek model ontwikkelt met de naam BusinessOnTheMoon.

Dankzij dit unieke model, dat uitgaat van natuurlijke basisritmen en archetypische kwaliteiten, leert een leidinggevende actief en praktisch met negen wetmatigheden en kansen te werken.

Daarnaast werkt dit model om competenties en persoonlijkheidskenmerken van henzelf en het team optimaal te benutten. Dit traject is een perfecte basis voor gezonde samenwerking, positieve werkdruk, vitaliteit en zelfsturing.

Opbrengst

Deelname aan een traject gebaseerd op dit unieke 8 fasen energiemanagement model zorgt ervoor dat deelnemers:

  • In staat zijn het eigen ritme en organisatieritmes beter op elkaar af te stemmen;
  • Leren om competenties en persoonlijkheidskenmerken van henzelf en het team te benutten in relatie tot de 8 energie gebieden;
  • Praktische tools hebben verworven in relatie tot stress en burn-out verschijnselen die zij direct in de praktijk kunnen inzetten;
  • Geleerd hebben hoe zij zichzelf en een team op vitaliserende wijze kunnen aansturen;
  • Zichzelf kunnen bij sturen op momenten dat ze onder druk komen te staan;

Tot slot…

Trajecten, workshops en coaching op basis van bovenstaand model zijn qua aansluiting, duur, vorm en intensiteit altijd maatwerk. 

Een persoonlijke gesprek leidt tot de beste afstemming.