Call us  Contact: info@leoniestout.nl

+31-614877201

ENERGIEK

Vitaliteit & Leiderschap

Na jarenlange ervaring, op het gebied van (interim) bestuur, assessment centers en duurzame inzetbaarheid, is een uniek model ontwikkelt met de naam

BusinessOnTheMoon

BusinessOnTheMoon betreft een uniek concept met als uitgangspunt ‘Duurzame inzetbaarheid’ en de vitale betekenis van individuele en universele ritme in de bedrijfsvoering en communicatie.

Tijdens een bijzondere reeks workshops en/of trainingen leert het team of de organisatie natuurlijke ritmes te implementeren in bedrijfsprocessen en/of de onderneming.
Waardoor er tegelijkertijd gewerkt wordt aan de vitaliteit van personeel, de organisatie en directie.

Dankzij dit unieke model, dat uitgaat van natuurlijke basisritmen en archetypische kwaliteiten, ontwikkel je als leidinggevende het vermogen deze 8 kwaliteiten binnen de organisatie of een team waar te nemen.

BusinessOnTheMoon is ook een concept dat er voor zorgt dat competenties en persoonlijkheidskenmerken van het team optimaal benut kunnen worden. De perfecte basis voor gezonde samenwerking, positieve werkdruk, vitaliteit en zelfsturing.

Opbrengst

Deelname aan een traject gebaseerd op dit unieke 8 fasen energiemanagement model zorgt ervoor dat directie en teamleden:

  • In staat zijn het eigen ritme en organisatieritmes beter op elkaar af te stemmen;
  • Leren om competenties en persoonlijkheidskenmerken van henzelf en het team te benutten.
  • Praktische tools hebben om in te zetten in relatie tot stress en burn-out verschijnselen.
  • Geleerd hebben hoe zij zichzelf en een team op vitaliserende wijze kunnen aansturen;
  • Zichzelf kunnen bij sturen op momenten dat ze onder druk komen te staan;

Tot slot…

Trajecten, workshops en coaching op basis van bovenstaand model zijn qua aansluiting, duur, vorm en intensiteit altijd maatwerk. 

Een persoonlijke gesprek leidt tot de beste afstemming.