Call us  Contact: info@leoniestout.nl

+31-614877201

Organisatie ontwikkeling

Een organisatie is altijd in ontwikkeling”

De impuls tot verandering en of ontwikkeling kan komen van externe bronnen zoals wet en regelgeving en interne bronnen zoals persoonlijke behoefte aan ontwikkeling, innovatie en groei.

In de natuur zien we hoe de cyclus van geboorte, ontwikkeling, groei, manifestatie, innovatie tot weer omvormen of afsterven zich eindeloos en ritmisch herhaalt. 

Vaak zie je dat de de voortdurende verandering en vooral degene die worden aangedreven door externe eisen veel “zuchten” en weerstand oproept binnen een organisatie of team.

 

Een aantal bestaande organisaties lukt het wel om een positieve ‘flow’ van permanente verbetering met elkaar te bereiken.

Wat maakt dat het deze organisatie wel lukt?

Wat is het geheim van deze succesvolle aanpak om de ontwikkeling in gang zetten en met voortdurende verandering te kunnen en zelfs willen werken?

 

Een gezonde organisatie houdt rekening met cyclische wetmatigheden”

Én is steeds bereid haar personeel te laten ontwikkelen op een manier die in staat stelt vitaal en duurzaam te kunnen bijdragen aan de gehele ontwikkeling van de organisatie.

 

Ik geloof in duurzame verander processen, net als MUZE zet ik de eigen creatieve vermogens van leidinggevende en medewerkers in gang zonder vaste vormen op te leggen.