Call us  Contact: info@leoniestout.nl

+31-614877201

Ontwikkel- assessment

Een ontwikkelingsassessment ook wel development- center genoemd dient om meer om inzicht te geven in de wijze waarop je je als leidinggevende verder kunt ontwikkelen.

Vaak vindt een ontwikkelingsassessment plaats in het licht van een bepaalde functie binnen de organisatie. Veel werkgevers gebruiken ontwikkelingsassessments om potentieel en talent bij leidinggevende zichtbaar te maken en ervoor te zorgen dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen.

Tijdens een ontwikkelassessment wordt breder gekeken dan alleen de functierelevante competenties en er wordt bovendien onderzocht wat de ontwikkelruimte en behoefte is van de deelnemer zelf.

Ontwikkel assessments kunnen ook worden ingezet om een objectieve onderbouwing en extra input te verkrijgen voor ontwikkelgesprekken en loopbaan georiënteerde keuzes.

Een organisatie die het belangrijk vind haar medewerkers ontwikkel ruimte te bieden kan er voor kiezen met een vaste regelmaat ontwikkelassessments uit te voeren en zo haar leidinggevende en de teams actief te ondersteunen in persoonlijke en loopbaangerichte ontwikkel kansen.