contact

0031-614877201 info@leoniestout.nl

persoonlijk leiderschap

Van timemanagement naar energiemanagement
Dit energiemanagement model is een uniek 8 fasen model, dat laat zien, wat de potentie is van leven en werken volgens je eigen natuurlijke tempo en ritme. Hierdoor kun je sturen vanuit betrokkenheid en passie, afgestemd op de organisatiecycli en eigen energie.

Deelnemers leren ook actief met de wetmatigheden en kansen van externe natuurlijke cycli te werken. Het uiteindelijke resultaat is een omslag van timemanagement naar energiemanagement.

Tegen deze achtergrond gezien kan het energieweb gebruikt worden om een indicatie te krijgen van:

 

  • de algemene gevoeligheid van een individu voor stress, in het bijzonder de soort stress die in de werksituatie kan ontstaan;

 

  • mogelijke stressoren voor een bepaald individu/archetype

 

  • de coping strategieën waar die persoon waarschijnlijk de voorkeur aan geeft en hieruit afgeleid de alternatieve coping strategieën die in de gegeven context wellicht effectiever zouden zijn.


Opbrengst
Deelname aan een traject gebaseerd op dit energiemanagement model zorgt ervoor dat deelnemers:

 

  • in staat zijn het eigen ritme en organisatieritmes beter op elkaar af te stemmen;

 

  • leren om competenties en persoonlijkheidskenmerken van henzelf en het team te benutten in relatie tot de 8 energie gebieden;

 

  • praktische tools hebben verworven die zij direct in de praktijk kunnen inzetten;

 

  • hun team op vitaliserende wijze kunnen aansturen;

 

  • zichzelf kunnen bij sturen op momenten dat ze onder druk komen te staan;

 

Voorafgaand en na afloop van het traject wordt het energie-oppervlak zichtbaar gemaakt via het instrument ‘Mijn BOtM’.  Dit is een test die laat zien hoe de deelnemer staat in relatie tot de 8 gebieden uit het model. De uitkomst van deze test kan onderwerp van gesprek zijn in een coaching traject of tussen de teamleden en leidinggevende. (En kan bijvoorbeeld als basis dienen in een functioneringsgesprek)

 

Tot slot
Trajecten, workshops en coaching op basis van bovenstaand model zijn qua aansluiting, duur, vorm en intensiteit altijd maatwerk. Graag kom ik daarover persoonlijk in gesprek.

 

Via www.leoniestout.nl vindt u meer informatie over de achtergrond van het model.