contact

0031-614877201 info@leoniestout.nl

Leiderschap

Een organisatie is altijd in ontwikkeling”

De impuls tot verandering en of ontwikkeling kan komen van externe bronnen (wet en regelgeving, externe eisen e.d.) en interne bronnen (persoonlijke behoefte aan ontwikkeling, innovatie en groei.)

In de natuur zien we hoe de cyclus van geboorte, ontwikkeling, groei, manifestatie, innovatie tot weer omvormen of afsterven zich eindeloos en ritmisch herhaalt. 

Een gezonde organisatie houdt rekening met cyclische wetmatigheden”

Én is steeds bereid haar personeel te laten ontwikkelen op een manier die in staat stelt vitaal en duurzaam te kunnen bijdragen aan de gehele ontwikkeling van de organisatie,

Dit vraagt om sturen vanuit betrokkenheid  afgestemd op de organisatiecycli en persoonlijke kwaliteiten.”

Voor de liefhebbers hebben we daarom een uniek model ontwikkelt, speciaal voor directieleden en mensen met een aansturende functie.

Dankzij dit unieke model, dat uitgaat van natuurlijke basisritmen en acht archetypische kwaliteiten, leert een leidinggevende actief met de wetmatigheden en kansen te werken.

Daarnaast werkt dit model om competenties en persoonlijkheidskenmerken van henzelf en het team optimaal te benutten. Dit traject is een perfecte basis voor gezonde samenwerking, positieve werkdruk, vitaliteit en zelfsturing.

 

Opbrengst

Deelname aan een traject gebaseerd op dit unieke 8 fasen energiemanagement model zorgt ervoor dat deelnemers:

  • In staat zijn het eigen ritme en organisatieritmes beter op elkaar af te stemmen;
  • Leren om competenties en persoonlijkheidskenmerken van henzelf en het team te benutten in relatie tot de 8 energie gebieden;
  • Praktische tools hebben verworven in relatie tot stress en coping-gedrag, die zij direct in de praktijk kunnen inzetten;
  • Geleerd hebben hoe zij zichzelf en een team op vitaliserende wijze kunnen aansturen;
  • Zichzelf kunnen bij sturen op momenten dat ze onder druk komen te staan;

 

Tot slot

Trajecten, workshops en coaching op basis van bovenstaand model zijn qua aansluiting, duur, vorm en intensiteit altijd maatwerk. 

Een persoonlijke gesprek leidt tor de beste afstemming.