Call us  Contact: info@leoniestout.nl

+31-614877201

INSPIREREND LEIDERSCHAP

Ik geloof in duurzame verander processen, als MUZE zet ik de eigen creatieve vermogens van leidinggevende en medewerkers in gang zonder vaste vormen op te leggen.
Door het eigen creatieve vermogen aan te spreken en vandaaruit verander- en ontwikkelprocessen aan te jagen, te inspireren en daadwerkelijk te bewerkstelligen is het resultaat niet van voorbijgaande aard. De verandering komt uit de mensen in de organisatie zelf en geniet daardoor altijd breed draagvlak.
Op deze manier wordt geen tijdelijk effect maar een duurzaam resultaat geleverd.

Inspiratie is een onlosmakelijk onderdeel van het creatieve proces. De oude Grieken geloofden dat de hele schepping, artistiek of wetenschappelijk en de natuur, werd ingegeven door godinnen die als de letterlijke belichaming van inspiratie diende. Dit waren de Muzen, de schenkers van de creatieve vonk.

Hedendaagse Muze zijn de mensen die we ontmoeten, intrigerende ideeën, films, boeken, de natuur en culturele idealen. Al deze Muzen hebben het potentieel om onze creatieve geest “aan” te zetten. Je weet dat je een MUZE gevonden hebt wanneer je een energie ervaart die inspireert en aanzet tot verandering en creatie.